เนื้อหาและบทเรียนที่นำมาสอน เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Zoom หรือ Skype ในการสอน
ทางโรงเรียนมีการเตรียมการสอนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน เช่น การสนทนาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, หรือ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ JLPT

-วิธีการ

1) ติดต่อเรา: จากLine, whatsApp หรือ Facebook page

Add Friend
WhatsApp us

2) ทดลองเรียน: เลือกวันเวลาที่สะดวกเพื่อทดลองเรียน

3) ลงทะเบียน: นักเรียนคนไหนที่ทดลองเรียนแล้วรู้สึกสนใจอยากจะสมัครคอร์สเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียนได้เลย

4)เริ่มบทเรียน: จองบทเรียนจากเว็บไซต์สำหรับนักเรียน

-ค่าเล่าเรียน

4,500บาท หรือ 17,000เยน ต่อ 10ครั้ง (1ครั้ง 50นาที)

*1 ในกรณีที่อยากเรียนกับเพื่อนมากกว่า 2คน คิดราคาเพิ่มคนละ1,500บาท หรือ 5,700เย็น ได้แก่…
2คน … 6000บาท (คนละ3,000บาท)
3คน … 7500บาท (คนละ2,500บาท)

*2 วันหมดอายุคือ 1ปีจากวันที่จ่ายค่าเล่าเรียน

-วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 ช่องทาง
1) ชำระผ่าน Paypal (บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต)
2) รับโอนเงินเป็นเงินเยนผ่านช่องทาง

-วิธีการยกเลิกการจองบทเรียน

ถ้านักเรียนทำการยกเลิกการจองบทเรียนล่วงหน้า1วัน ก่อน 22:00(เวลาไทย) ทางโรงเรียนจะทำการคืนเงิน100%(ยกเลิกฟรี)
แต่ถ้านักเรียนทำการยกเลิกบทเรียนในวันที่เรียนหรือหลังจากนั้นไปแล้วทางโรงเรียนจะไม่สามารถคืนค่าเล่าเรียนได้
นักเรียนสามารถยกเลิกบทเรียนได้1ครั้ง แต่นักเรียนที่หยุดเรียนไปจะไม่ได้รับส่วนลดในการเรียนครั้งต่อไป