โชอิจิ คุวะฮะระ

คุณวุฒิ
-จบหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น 420 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบวัดความสามารถการสอนภาษาญี่ปุ่น (JEES)

ประสบการณ์สอน
-สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาติมากกว่า10ปีที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
-มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันและองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง เช่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, บริษัทญี่ปุ่น, กระทรวงการต่างประเทศ
<ตัวอย่างบริษัทที่เคยสอน>
AISIN-AI, Denso, Honda Automobile, Isuzu Motors, Mitsubishi Motors, NOK, Taisei,
Airports of Thailand(AOT), Bank of Ayudhya, ThaiNamthip ฯลฯ

ทักษะด้านภาษา
-ภาษาอังกฤษ : TOEIC คะแนน 725
-ภาษาไทย : การสอบวัดระดับความสามารถภาษาไทย ระดับ3

อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้คนหลายอาชีพหลากหลายประเทศ
จุดประสงค์ที่เปิดออนไลน์คอร์สนั้นเพื่อต้องการให้เหมาะสมกับความต้องการและตรงกับจุดมุ่งหมายของนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด
ผมเชื่อว่าการเรียนภาษาทำให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างและเติมเต็มให้กับชีวิต
ในการเรียนภาษานั้นต้องใช้เวลาและไม่ไช่เรื่องง่ายสำหรับการเรียน ยิ่งการเรียนด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ลำบาก
ดังนั้นอาจารย์มีความตั้งใจต้องการที่จะช่วยเด็กนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ