โชอิจิ คุวะฮะระ

คุณวุฒิ
-จบหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารญ์สอนภาษาญี่ปุ่น 420 ชั่วโมง
-ผ่านสอบวัดความสามารถการสอนภาษาญี่ปุ่น (JEES)

ประสบการณ์สอน
-สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาติมากว่า10ปีที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
-มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับสูง เช่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันการศึกษาต่าง, และรวมไปถึงองค์กรบริษัทญี่ปุ่น

ทักษะด้านภาษา
-ภาษาอังกฤษ : TOEIC คะแนน 725
-ภาษาไทย : การสอบวัดระดับความสามารถภาษาไทย ระดับ3

อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้คนหลายอาชีพหลากหลายประเทศ
จุดประสงค์ที่เปิดออนไลน์คอร์สนั้นเพื่อต้องการให้เหมาะสมกับความต้องการและตรงกับจุดมุ่งหมายของนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด
ผมเชื่อว่าการเรียนภาษาทำให้นักเรียนได้เปิดโลกกว้างและเติมเต็มให้กับชีวิต
ในการเรียนภาษานั้นต้องใช้เวลาและไม่ไช่เรื่องง่ายสำหรับการเรียน ยิ่งการเรียนด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ลำบาก
ดังนั้นอาจารย์มีความตั้งใจต้องการที่จะช่วยเด็กนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ